Geachte bezoeker
De klokkenmaker is besmet met het coronavirus.
Dát is de reden dat het aanbieden en afleveren van
reparaties uitsluitend op afspraak dient te geschieden
waarbij het dragen van een mondmasker ook voor u
aan te raden is.
De klokkenmaker laat dus niemand meer binnen om
overdracht te voorkomen.
Afspraken kunnen gemaakt worden middels het vaste
nummer: 010-4349186 op maandag t/m vrijdag van
9:00-12:00 en 14:00-17:00